چشم انداز رشته تخصصی رادیولوژی

چشم انداز رشته تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی مشهد

ما می خواهیم با افزایش توانمندیهای فارغ التحصیلان این رشته و استفاده از فن­آوری های نوین، در طی پنج سال آینده برترین بخش رادیولوژی دهان در کشور باشیم و با ایجاد راهکارهایی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی و نیز ارتقاء سلامت جامعه به عنوان یکی از رشته های مطرح در سطح ملی و بین المللی قرار گیریم.