تاریخچه

تاریخچه گروه رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد

از ابتدای تاسیس دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال 1344، بخش رادیولوژی در دانشکده فعال بوده است. یک دستگاه رادیوگرافی داخل دهانی، یک دستگاه رادیوگرافی پانورامیک و یک دستگاه رادیوگرافی general (پزشکی) و سه یونیت که جزو تجهیزات بخش بیماریهای دهان به حساب می آمدند در بخش، که واقع در خیابان کوهسنگی بود قرار داشتند.

در این زمان مسئوولیت تهیه رادیوگرافی ها بر عهده یک نفر پرسنل خانم قرار داشت. در سال 1354 آقای Bill Kenz از آمریکا، در مدت 2 ماه 2 نفر تکنسین بخش را آموزش داد. مسئول بخش خانم دکتر مهاجری بودند که پس از فرصت مطالعاتی به آمریکا به عنوان عضو هیات علمی بخش رادیولوژی برگزیده شدند. همچنین آقای دکتر محمدیان و رادیولوژیست های پزشکی مسئول تدریس دروس رادیولوژی بودند.

در آن دوره بخش های رادیولوژی و بیماریهای دهان یک گروه را شامل می شدند و تحت سرپرستی خانم دکتر تیمورتاش اداره می شد. آموزش دروس رادیولوژی به مدت 10 سال توسط اساتید پروازی انجام می گردید. در سال 1368 آقای دکتر احتشام به مدت یکسال در شیراز دوره رادیولوژی را گذرانده و به عنوان هیات علمی (مربی) رادیولوژی مستقر در بخش حضور یافتند.

در سال 1372 اولین متخصص رادیولوژی فک و صورت به نام خانم دکتر ماهرخ ایمانی مقدم که فارغ التحصیل رشته رادیولوژی دهان دانشگاه تهران می باشند، بخش را به مدت 10 سال و در ادامه تاکنون اداره نمودند. در سال1380 بخش رادیولوژی با حضور دکتر ایمانی مقدم و دکتر نازنین بصیری Approved گردید و از سال 1381 بخش تخصصی نیز Approved گردید . از آن زمان همه ساله دو یا سه نفر دستیار تخصصی رادیولوژی فک و صورت پذیرش می شوند.

در حال حاضر جناب آقای دکتر سید حسین حسینی زارچ مدیریت گروه رادیولوژی سرکار خانم دکتر ایمانی مقدم سرپرستی تخصصی گروه و دکتر آدینه جوادیان معاون گروه و دکتر اعظم احمدیان یزدی ریاست بخش را بعهده دارند. تعداد اعضای گروه رادیولوژی 8 نفر می باشد و 9 نفر دستیار تخصصی نیز تحت آموزش گروه می باشند.

لازم به ذکر است با وجود سابقه اندک Approved شدن این گروه، رزیدنتهای فارغ التحصیل این رشته از جمله خانم دکتر مریم خلجی رتبه دوم دانشنامه تخصصی سال 1385، خانم دکتر مهدیه طالب مهر رتبه اول سال 1386، آقای دکتر مهدی نیکنامی در سال 1387 رتبه دوم ، دکتر سمیه نعمتی در سال 1388رتبه دوم،دکتر آدینه جوادیان لنگرودی در سال 1389رتبه اول، دکتر زهرا تفاخری در سال 1389 رتبه سوم و دکتر الهه محمودی هاشمی در سال 1390 رتبه سوم را کسب نمودند.