معرفی رشته

معرفی رشته :

رشته رادیولوژی فک و صورت یکی از رشته های تخصصی نوین در دندانپزشکی محسوب می شود که در سالهای اخیر رشد چشمگیری در زمینه تعداد متخصصین این رشته و فعالیت های آنان داشته است.

رزیدنت های رشته رادیولوژی فک و صورت در طی سه سال با اصول فیزیک، رادیوبیولوژی ، تکنیکهای تصویربرداری فک و صورت و نیز تفسیر ضایعات این ناحیه آشنا می شوند.

هم اکنون در بخش رادیولوژی کلیه رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی به صورت آنالوگ و دیجیتال و نیز تصویربرداری تخصصی CBCT انجام شده و زیر نظر متخصصین این رشته تفسیر می گردد. تشخیص انواع ضایعات داخل فکی، مشکلات مفصل تمپورومندیبولر، بیماریهای غدد بزاقی و ارزیابی کمی و کیفی استخوان جهت قراردهی ایمپلنت و .... با کمک دستگاه های رادیوگرافی و سونوگرافی (جهت بررسی نسج نرم) امکان پذیر می باشد.

همچنین این بخش در ارتباط تنگاتنگ با مراکز رادیولوژی پزشکی بوده و تبادل اطلاعات بین این گروهها صورت گرفته و در این راستا چندین طرح مشترک پژوهشی نیز به انجام رسیده است. تفسیر ضایعات فک و صورت در کلیشه های رادیوگرافی معمولی واسکنهای CTو CBCT و مشکلات TMJ و دیسک در نگاره های MRI و ضایعات غدد بزاقی در تصاویر سونوگرافی توسط متخصصین این رشته انجام می پذیرد.

بیانیه ماموریت ورسالت رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت

ماموریت: ارتقاء کمی و کیفی سلامت دهان و دندان جامعه از طریق کشف زودهنگام علائم رادیوگرافیک ناحیه دهان و فک و صورت.

بیانیه: رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت به عنوان رشته ای تخصصی از دندانپزشکی و در واقع به عنوان چشم سوم در تشخیص ضایعات همراه با رشته های بیماریهای دهان و پاتولوژی سعی در تعامل مناسب با سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی و پزشکی می نماید. همچنین با ارتقاء سطح آموزش وپژوهش و تربیت نیروهای متخصص، توانمند و با انگیزه و نیز ارتباط گسترده و کارآمد با سایر رشته های تخصصی علوم پزشکی ، گامی مهم در تولید دانش و ارتقاء سلامت عمومی جامعه بردارد.

مشتریان:

1- افراد جامعه

2- دانشجویان عمومی و تخصصی

3- اعضاء هیئت علمی

4- صاحبان حرف دندانپزشکی(جامعه دندانپزشکی کشور)

ارزش ها و باورها :

1-رعایت اصول اخلاق پزشکی در تمامی عرصه های آموزشی و پژوهشی

2-رعايت نياز واقعي جامعه هدف و دفاع از حقوق مردم

3-رعايت نظم کاری در تمامی عرصه های آموزشی ، پژوهشی و تشخیصی

4- مسئولیت پذیری و رعایت حقوق بیمار

5-پايبندي به قوانين و مقررات وزارتي

6-ارزش گذاری و اعتبار بخشی به سیستم ارتباط و مشاوره تشخیصی با دیگر همکاران ( حتی با مراکز آکادمیک خارج از کشور )

7-ارتباط صمیمانه بین بخشهای تخصصی دندانپزشکی در جهت حفظ منافع بیمار