کسب رتبه اول حیطه پژوهشی و رتبه سوم حیطه آموزشی

 

کسب رتبه اول  حیطه پژوهشی و رتبه سوم حیطه آموزشی در پروژه رتبه بندی کمی دانشکده های دندانپزشکی واجد گروههای تخصصی ( اردیبهشت ماه 95)

 نظام آموزش تخصصی دندانپزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی، به عنوان مرجعی اصیل و بی بدیل در تولید و تامین نیروهای متخصص در عرصه سلامت کشور، همواره نیازمند ارزشیابی و اعتباربخشی می باشد. کسب این مقام نشان از تلاش دلسوزانه و اقدامات ارزشمند این گروه تخصصی دارد. امید است که با مشارکت و همفکری هر چه بیشتر بتوان ساختار آموزش تخصصی دندانپزشکی کشور را ارتقا بخشیده و موجبات اعتلای نام و آوازه کشور عزیزمان در عرصه علوم دندانپزشکی فراهم گردد.