فعال سازی سونوگرافی در بخش رادیولوژی فک وصورت

 

  فعال سازی سونوگرافی در بخش رادیولوژی فک وصورت

سونوگرافی اولتراسوند یکی از روش‌های تشخیص بیماری در پزشکی است. به این روش اکوگرافی، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیز گفته می‌شود. این روش بر مبنای امواج فراصوت و برای بررسی بافت‌های زیرجلدی مانند عضلات، مفاصل، تاندون‌ها و اندام‌های داخلی بدن و ضایعات آنها پی ریزی شده‌است. سونوگرافی به دلیل بیخطر بودن می تواند به عنوان یک روش اولیه جهت بررسی فوری ضایعات غدد بزاقی از جمله کیستها، تومورها، سنگها و... به کار رود. با راه اندازی و بکارگیری سونوگرافی در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی امکان بررسی سریع ضایعات بافت نرم ناحیه فک و صورت و تسریع در روند تشخیص و درمان بیماران و زمینه ای جهت فعالیتهای پژوهشی گروه فراهم نموده است