ارتقاء سیستم نرم افزاری CBCT بخش رادیولوژی فک و صورت

 

   ارتقاء سیستم نرم افزاری CBCT بخش رادیولوژی فک و صورت

 CBCT که مختصر شده ی کلمه ی Cone Beam Computed Tomography میباشد، در ایران با نام توموگرافی سه بعدی مشهور است. ظاهر دستگاه CBCT مشابه دستگاه پانورامیک (OPG) بوده با این تفاوت که از Flat Panel  در سایزهای بزرگ استفاده میکند و فیلد تابش اشعه آن با توجه به نیاز قابل تنظیم است. از لحاظ فنی دستگاه CBCT تفاوت های زیادی با دستگاه پانورامیک دارد. هر دستگاه CBCT قابلیتهای فراوان نرم افزاری و سخت افزاری دارد . مکانیزم CBCT با CTهای معمولی بسیار متفاوت است، از همین رو CBCT جهت تهیه تصاویر فک و صورت عملکرد بهتری نسبت به CT دارد. CBCT زمان بسیار کمتری برای اسکن صرف میکند و دوز اشعه بسیار پایینتری دارد.

 

از کاربردهای CBCT می توان به کاشت دندان، تشخیص ضایعات فکی، تشخیص ارتباط کانال مندیبول با آخرین دندان مولار، تشخیص تعداد کانالهای دندان، تشخیص شکستگیهای ظریف ریشه دندان، بررسی ایمپلنتهای گذاشته شده و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود.

با ارتقا سیستم نرم افزاری CBCT در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی امکان ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و نیز ارتقاء سیستم آموزشی گروه میسر شده است.